Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii – choroby uwarunkowane genetycznie

Redakcja: Teresa Matthews-Brzozowska, Ewa Mojs, Maria Borysewicz-Lewicka
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena:
50.04 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Wprowadzenie

Obecne interdyscyplinarne ujęcie tematu diagnostyki i rehabilitacji w medycynie i stomatologii z punktu widzenia naukowców i badaczy, połączone jest z tematyką sympozjum pt.: „Biofizyka a medycyna” odbywającego się w dniach 19-20 września 2019 r. w Poznaniu. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Biofizyki przy współudziale Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zespoły naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki, przygotowały doniesienia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wieloautorskiej monografii naukowej zatytułowanej „Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii” – choroby uwarunkowane genetycznie. Monografia ta jest kontynuacją cyklu publikacji dotyczących problemów związanych ze zjawiskami zachodzącymi w organizmie człowieka.
Do przygotowania artykułów do monografii „Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii” – choroby uwarunkowane genetycznie, zostali zaproszeni autorzy zajmujący się przypadkami pacjentów obciążonych różnymi zespołami wad wrodzonych, co pozwoliło na przygotowanie monografii o szczególnym charakterze. Artykuły wchodzące w skład monografii obejmują takie syndromy jak zespół Retta, wieloaspektowe podejście do mukowiscydozy, problemy dentystyczne i możliwości poprawy ruchowej po treningu słuchowym w zespole Wiliamsa-Beurena, zespół Ehlersa-Danlosa, trudności terapeutyczne w achondroplazji, zaburzenia twarzoczaszki w przebiegu delecji 22q11.2, zespół Saethre-Chotzen, nowe spojrzenie na sekwencję Pierre Robin, zespół Alagille’a w którym barwa zębów jest zielona, trudności w sprowadzaniu zębów w dysplazji obojczykowo-czaszkowej, genodermatozy, by zakończyć przeglądem piśmiennictwa dotyczącego zespołu Crouzona. Wśród zagadnień, którym poświęcone są poszczególne tematy publikacji naukowych, należy wymienić szeroko rozumiane możliwości zapewnienia poprawy jakości życia i zdrowia w tym i zdrowia jamy ustnej. Niezwykle dynamiczny rozwój nowych możliwości diagnostycznych, ale również wielopoziomowa możliwości terapii poprzez nowoczesne metody rehabilitacyjne pozwala w wielu jednostkach chorobowych na odzyskania funkcjonalności organizmu.

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
Prof. dr hab. Ewa Mojs
Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka