100-lecie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Redakcja: Ewa Wender‑Ożegowska, Anita Magowska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Ilość stron: 476
Format: A4
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-386-0
Cena:
72.04 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Z wprowadzenia

Stulecie Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego skłoniło do podjęcia trudu przygotowania tej niezwykłej księgi, na którą składają się: wspomnienia Mistrzów poznańskich lekarzy; portrety katedr, klinik i zakładów; kalendarium oraz rozdział poświęcony Stowarzyszeniu Absolwentów UMP. Każda z tych części ma inny charakter, co wymaga krótkiego komentarza.
Wspomnienia i refleksje Mistrzów to skrócone zapisy rozmów z nimi przeprowadzonych. Zostały ułożone w kolejności uwzględniającej sprawowane na Uczelni funkcje, a więc wspomnienia byłych rektorów poprzedzają wspomnienia i refleksje dziekanów, a także innych zasłużonych profesorów medycyny poznańskiej.
Jest wiele sposobów poznawania historii wydziałów uniwersyteckich. Jeden z nich, stosunkowo najrzadszy, bo najbardziej żmudny, to studiowanie kronik oraz protokołów posiedzeń Rady Wydziału odbywających się w ciągu wielu lat. Tak właśnie powstało kalendarium, przygotowane przez Katedrę i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP i dostarczające wiedzy o powstaniu i rozwoju studiów lekarskich w Poznaniu w latach 1918–2018, a więc obejmujące nawet przygotowania do utworzenia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego.
(...) Portrety katedr, klinik i zakładów tworzą całość nader zróżnicowaną, co wynika z ich specyfiki. Ta część książki powstała dzięki solidarnej pracy ich kierowników, za co należą im się słowa szczególnej wdzięczności. Zawiera ona zwięzłe informacje o przeszłości i teraźniejszej aktywności poszczególnych jednostek.
(...) Ostatni rozdział przedstawia historię i obecną działalność Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, wśród których zawsze przeważali liczebnie lekarze. Można powiedzieć, że losy zawodowe większości członków Stowarzyszenia to przedłużenie w czasie i przestrzeni osiągnięć poznańskiej medycyny akademickiej.


Fragment książki