Choroby genetycznie uwarunkowane

Redakcja: Andrzej Mackiewicz
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2020
Wydanie: I
Ilość stron: 200
Format: B5
ISBN: 978-83-7597-400-3
Cena:
83.62 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA

Ze wstępu

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom, już piąty, serii monografii naukowych gromadzących prace licencjackie absolwentów kierunku biotechnologia medyczna na  Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2019 tematem wiodącym prac licencjackich są choroby genetycznie uwarunkowane – stąd tytuł monografii. Prace licencjackie przygotowane przez poszczególnych absolwentów stanowią oddzielne rozdziały publikacji. Ich przygotowanie było nadzorowane i wstępnie recenzowane przez opiekunów naukowych reprezentujących jednostki Uczelni, Panią Profesor Marię Iskrę, obecnie Dziekana Wydziału Medycznego, oraz wybranych recenzentów.
Kolejny już temat wiodący jest bardzo aktualny i wciąż się rozwija w związku z intensywnym postępem biotechnologii i genetyki, z rozwojem technik i technologii badawczych, a także z lepszym zrozumieniem patomechanizmów powyższych chorób. Wydanie składa się z siedemnastu rozdziałów dotyczących różnych aspektów metodologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych chorób o podłożu genetycznym. Spektrum powyższych chorób rozszerza się, poza dotychczas znane, o choroby nowotworowe, które obecnie przynależą do tej grupy schorzeń. Przestawione prace związane są z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi chorób o podłożu genetycznym, dotyczą powiązań zmian genetycznych z postacią oraz przebiegiem chorób o podłożu immunologicznym, zapalnym czy degeneracyjnym, a także opisują podłoże genetyczne chorób nowotworowych, takich jak rak płuca, nowotwory regionów głowy i szyi, układu moczowego i płciowego, rak piersi, czerniak, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto przedstawiono zespoły nowotworów występujących rodzinnie, związanych z mutacjami poszczególnych genów. 
Walorem prezentowanej monografii, poza tym, że stanowi ona zbiór dorobku studentów całego rocznika i charakteryzuje się spójnością i aktualnością tematyczną, jest fakt, iż będzie ona przydatnym podręcznikiem dla następnych roczników studentów biotechnologii medycznej, medycyny czy farmacji. Finalnie zbiór prac licencjackich pozostanie dowodem dobrze wykonanych zadań naukowo-dydaktycznych zarówno przez studentów, jak i przez nauczycieli. Niech również dobrze służy kolejnym rocznikom biotechnologów medycznych.


Fragment książki