Podstawy neurochemii klinicznej

Redakcja: Zofia Adamczewska-Goncerzewicz
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2001
Wydanie: I
Ilość stron: 122
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-01-3

Zamiarem autorów niniejszego skryptu było ujęcie w sposób ścisły, a jednocześnie uwzględniający współczesny stan wiedzy, procesów biochemicznych zaangażowanych w funkcjonowanie układu nerwowego w stanach fizjologii, 
a także w wybranych zaburzeniach jego czynności.
Neurobiologia w ogóle, a neurochemia szczególnie, należą do bardzo dynamicznie rozwijających się gałęzi nauk przyrodniczych, co owocuje zarówno ogromną ilością danych doświadczalnych, jak i teorii związanych z nimi. Zakres przedstawionych zagadnień wyznaczony został z jednej strony potrzebami kształcenia studentów Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej 
w ramach zajęć fakultatywnych, a z drugiej strony - objętością skryptu.
Dokonując wyboru zagadnień kierowano się ich przydatnością dla zrozumienia podstaw fizjologicznych i biochemicznych funkcjonowania układu nerwowego. Dlatego omówiono chemiczne składniki układu nerwowego, zagadnienia związane z przewodnictwem nerwowym oraz podstawowe dane dotyczące anatomii czynnościowej układu nerwowego. Wśród tematów związanych 
z patobiochemią schorzeń neurologicznych znalazły się procesy niedotlenieniowe i niedokrwienne mózgu z uwzględnieniem ich roli w rozwoju i przebiegu udaru mózgu, mechanizmy biochemiczne leżące u podłoża schorzeń zwyrod-nieniowych układu nerwowego na przykładach choroby Alzheimera i Parkinsona, procesy neurochemiczne w przebiegu stwardnienia rozsianego i biochemia niektórych chorób metabolicznych układu nerwowego.
Omówiono także niektóre zagadnienia biochemiczne przydatne w diagnostyce chorób układu nerwowego.
Opracowanie skryptu o tematyce neurochemicznej jest pierwszym z tej dziedziny w języku polskim i już teraz planowane jest jego uaktualnianie i rozszerza-nie zgodnie z postępem wiedzy, ale także z krytycznymi opiniami czytelników.

Zofia Adamczewska-Goncerzewicz