Kompendium fizjoprofilaktyki

Redakcja: Monika Grygorowicz, Marta Podhorecka
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2020
Wydanie: I
Ilość stron: 190
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-403-4

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą monografię tematyczną dotyczącą fizjoprofilaktyki, stanowiącą usystematyzowany zbiór najbardziej istotnych informacji, wskazujących na zasadność popularyzowania wiedzy obejmującej założenia oraz zastosowanie działań fizjoprofilaktycznych (prozdrowotnych). Liczymy, że etapowy opis metod kształtowania postaw, zasad monitorowania sprawności i wydolności osób w różnym wieku wskaże, jak przeciwdziałać ograniczeniom funkcjonalnym prowadzącym do niepełnosprawności. Struktura monografii oparta została o podrozdziały, w których poruszone zostały kompleksowo zagadnienia związane z zastosowaniem szczegółowych działań fizjoprofilaktycznych; zarówno takich, które mogą być prowadzone w ramach fizjoprofilaktyki wczesnej lub pierwotnej jak i tych, które mogą być wykorzystane w ramach fizjoprofilaktyki wtórnej i trzeciorzędowej. Opisano także możliwości wdrożenia programów fizjoprofilaktycznych o udowodnionej skuteczności naukowej, w poszczególnych obszarach klinicznych.
Przedmiotowa monografia jest pierwszą tego typu inicjatywą środowiska fizjoterapeutów w Polsce i na pewno stanowić będzie istotną pozycję na rynku wydawniczym w obszarze fizjoprofilaktyki. Jest to pierwsza próba usystematyzowania jej definicji oraz zakresu działalności fizjoprofilaktycznej zgodnej z treścią uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Kompendium kierowane jest jednak nie tylko do studentów i nauczycieli akademickich kierunku fizjoterapia, ale również do pracowników systemu ochrony zdrowia, pracowników urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw powiatowych i gmin oraz organów ministerialnych. Wierzymy bowiem, że jedynie długofalowe działania i współpraca z administracją państwową, czyli realizatorem systemu ochrony zdrowia, może przyczynić się do restrukturyzacji procesów obecnie świadczonych usług fizjoterapeutycznych, poprzez finansowanie ze środków budżetowych szeroko zakrojonych działań fizjoprofilaktycznych kierowanych do osób zdrowych i chorych.

Redaktorki