Biofizyka a Medycyna. 9/2020

Redakcja: Leszek Kubisz, Dorota Hojan-Jezierska, Teresa Matthews-Brzozowska, Anna Marcinkowska-Gapińska
Publikacja niedostępna w wersji drukowanej
Rok wydania: 2020
Wydanie: I
Ilość stron: 288
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-408-9

W tomie 9. wyodrębniono poświęconą reologii część, w której znajdujemy rozdział podejmujący wszechobecną dziś tematykę pod hasłem „COVID-19”; przywołany problem rozważono w aspekcie badań hemoreologicznych, pojawiającej się dysfunkcji śródbłonka, rozwoju hiperkoagulacji czy wzrostu lepkości krwi. Jak podkreślają autorzy kolejnych rozdziałów, lepkość krwi jest nie tylko jednym ze wskaźników świadczących o zaburzeniach w pracy układu krążenia, ale również pośrednim wskaźnikiem stylu życia. O tym, że reometria nie ogranicza się do hemoreologii, przypomina charakterystyka reologiczna chitozanu, wykorzystywanego w przemyśle kosmetycznym i biomedycznym, czy praca na temat wpływu właściwości reologicznych na parametry iniekcji.

Kolejna część tomu, związana z medycyną fizykalną, dotyczy głównie zjawisk zachodzących w organizmach żywych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Już tradycyjnie znajdujemy tu pracę poświęconą znaczeniu pól magnetycznych w praktyce rolniczej. Wątek medyczny reprezentują pozostałe prace wskazujące m.in. na potencjał spektroskopii Ramana w zastosowaniach in vivo do kierowania interwencją terapeutyczną prowadzoną w czasie rzeczywistym, na terapię radiojodową, jedną z najnowocześniejszych technik leczniczych stosowanych w schorzeniach tyreologicznych, czy też na problem zanieczyszczenia środowiska farmaceutykami. Wyjątek od reguły stanowi praca dotycząca znaczenia terapii falami uderzeniowymi wspomagającej gojenie ran poprzez stymulację krążenia krwi i stymulację metabolizmu. Dwa ostatnie rozdziały tej części, związane z kosmetologią, traktują o procedurach kosmetologicznych bazujących na rozlicznych czynnikach fizykalnych oraz przedstawiających znaczenie korneometrii i kutometrii w podologii, w ocenie stanu skóry stóp.

Tom zamyka czwarta, najobszerniejsza część, zatytułowana „Kolagen”. Część tę otwiera rozdział wprowadzający w dalej poruszane kwestie i omawiający zastosowania biomedyczne kolagenu i peptydów kolagenowych. Znajdujemy tu pracę prezentującą aktualny przegląd wiedzy z zakresu zmian strukturalnych w najczęstszych chorobach żył czy też przedstawienie stanu wiedzy na temat wpływu środków stosowanych do płukania kanałów korzeniowych na włókna kolagenowe zębiny kanału korzeniowego. Czytelnik zostaje zapoznany z pojęciem infl amming, czynnikami wywołującymi ten proces i jego skutkami. Pozostałe rozdziały mają charakter prac badawczych dotyczących modyfikacji kolagenu, skutków implementacji kolagenem rybim na kondycję skóry oraz oceny stanu skóry w trakcie leczenia preparatem z kolagenu rybiego podawanym na okolice owrzodzenia. Przedstawiony jest tu wpływ terapii kolagenem na stan skóry w okolicach owrzodzeń, ze wskazaniem na skutki pozytywne, jak również przedstawione są praktyczne aspekty prowadzenia takiej oceny.

Tak więc w tomie 9. znajdujemy prace o charakterze przeglądowym oraz badawczym. Tym, co je łączy, jest – jak zawsze – wzajemne przenikanie się biofizyki i medycyny.


Fragment książki