Patologia kliniczna wybranych chorób pasożytniczych i tropikalnych z udziałem narządu wzroku

Autorzy: Jarosław Kocięcki, Wanda Kocięcka
Zapowiedź wydawnicza
Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Ilość stron: 126
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-418-8

Od autorów

Udział narządu wzroku w przebiegu niektórych chorób pasożytniczych i tropikalnych oraz spowodowanych przez inne patogeny jest poważnym problemem klinicznym i wymaga wcześnie podjętej oceny okulistycznej i parazytologicznej oraz postępowania terapeutycznego.
W niniejszej pracy Autorzy przedstawili zarys patologii narządu wzroku na tle ogólnego obrazu klinicznego w wybranych chorobach pasożytniczych oraz inwazjach innych patogenów. Unikając nadmiernych szczegółów, w zwartym opisie jednostek chorobowych ujęto także biologię pasożyta, jego cykl życiowy i postacie rozwojowe, podkreślając również znaczenie rezerwuarów, źródeł zakażenia i dróg przenikania inwazji do organizmu człowieka. Ułatwiać to może poznanie aspektów epidemiologicznych (istotnych w zapobieganiu choroby), złożoności patomechanizmu zmian narządowych, stopnia odpowiedzi immunologicznej oraz następstw inwazji.
Podjęcie wczesnej decyzji przeprowadzenia diagnostyki okulistycznej i parazytologicznej (a niekiedy oceny wielospecjalistycznej) jest niezbędne w prawidłowym postępowaniu lekarskim, gdyż uzasadnia szybkie rozpoczęcie racjonalnej terapii i kontynuowanie wszechstronnej analizy i kontroli okulistycznej oraz immunoserologicznej. Wczesne wykrycie zajęcia narządu wzroku i wdrożenie racjonalnego leczenia może uchronić pacjenta przed rozwojem inwazji pasożytniczej i zmian patologicznych oraz przed ich nieodwracalnymi następstwami.
Niniejsza praca kierowana jest przede wszystkim do specjalistów w dziedzinie okulistyki, parazytologii oraz diagnostyki immunoserologicznej mających częsty kontakt z chorobami pasożytniczymi i tropikalnymi (np. u chorych powracających z tropików) lub pracującymi w regionach endemicznego występowania tych chorób. Może być również pomocna dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie w czasach otwartych granic i nasilonej migracji ludności pochodzącej z różnych regionów i kontynentów.