Biologia komórki nowotworowej w erze inżynierii genetycznej

Redakcja: Andrzej Mackiewicz
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2021
Wydanie: I
Ilość stron: 306
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-417-1
Cena:
73.19 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny – szósty już – tom serii tematycznych monografi i naukowych gromadzących prace licencjackie absolwentów kierunku biotechnologia medyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Monografi a poświęcona została problematyce biologii komórki nowotworowej w erze inżynierii genetycznej – tak też brzmi tytuł publikacji. Jej redaktorem naukowym jest i tym razem prof. Andrzej Mackiewicz, który był pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia oraz sprawował merytoryczną pieczę nad wszystkimi dotychczas wydanymi tomami. Każdy rozdział tomu stanowią oddzielne prace licencjackie napisane przez absolwentów rocznika 2019/2020, nadzorowane i bezpośrednio recenzowane przez opiekunów naukowych wywodzących się z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni (promotor, promotor pomocniczy) oraz przez prof. Marię Iskrę – dziekana Wydziału Medycznego. Ostatecznie dzieło zbiorowe ocenili profesorowie Anna Latos-Bieleńska, Anna Jankowska, Krzysztof Wiktorowicz oraz Mariusz Kaczmarek, za co bardzo dziękujemy.
Temat wiodący jest bardzo aktualny z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na stale rosnącą zachorowalność na nowotwory i galopujący postęp biotechnologii i genetyki. Komórka nowotworowa ponadto należy do bardzo aktualnych celów prac badawczych prowadzonych na świecie. Dzisiejsze technologie pozwalają na izolację pojedynczej, pobranej od chorego komórki nowotworowej i jej scharakteryzowanie, co prowadzi zarówno do lepszego zrozumienia procesu nowotworzenia, jak i zaplanowania efektywniejszego leczenia.
Wydanie obejmuje 12 prac licencjackich dotyczących różnych aspektów biologii komórki nowotworowej oraz 1 pracę podejmującą temat choroby Parkinsona: 6 prac (1–6) dotyczy rozwoju i wykorzystania odpowiednich modeli badawczych, 2 prace (7 i 8) przybliżają problematykę nowotworowych markerów komórkowych, 5 prac (9–13) opisuje terapie raka; tylko 1 rozdział wykracza poza ramy tematyczne, dotyczy jednak mechanizmów molekularnych neurodegeneracji, które uzupełniają poznanie procesów zachodzących w komórkach. Wszystkie prace dyplomowe przedstawiają najnowsze techniki badawcze w obrębie biologii molekularnej, biologii komórki oraz ich wykorzystanie praktyczne. Szczegółowo zaznajamiają Czytelnika z badaniami modelowymi oraz klinicznymi.
Walorem monografi i jest nie tylko fakt, że zgromadzono w niej dorobek studentów całego rocznika, ale także spójność tematyczna i aktualność poruszanych zagadnień, dzięki czemu publikacja może zarazem pełnić funkcję bardzo aktualnego podręcznika, przydatnego kolejnym rocznikom studentów biotechnologii medycznej. Prezentowany tom potraktowany będzie również jako przewodnik w przygotowywaniu części testów sprawdzających wiedzę studentów w trakcie realizacji programu nauczania.