Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej

Autorzy: Grzegorz Uchman, Tadeusz W. Hermann
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2002
Wydanie: II
Ilość stron: 118
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88-732-80-3

Przedmowa

Autorzy przekazują do użytku skrypt z chemii fizycznej dla studentów II roku farmacji i analityki medycznej. Chemia fizyczna (zwana też na wydziałach farmaceutycznych farmacją fizyczną) jest przedmiotem podstawowym, niezbędnym dla zrozumienia przedmiotów ściśle związanych z zawodem farmaceuty (chemia leków, technologia postaci leków, farmakologia, toksykologia, biofarmacja, farmakokinetyka, technologia środków leczniczych i inne) i analityka medycznego (biochemia, chemia kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia i inne). Ostatnie wydanie skryptu ukazało się w 1991 r. Od tego czasu uległa modernizacji technika pomiarowa, powstały nowe kierunki badań i analizy zjawisk fizykochemicznych i otaczającej nas materii. Zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na ochronę środowiska i zagrożenia związane ze stosowaniem toksycznych odczynników chemicznych. Przy równoczesnym rozwoju technik komputerowych można było wyeliminować znaczną część zagrożeń stosując symulację komputerową wybranych ćwiczeń. Ze względu na zamontowane na sali ćwiczeń ogólnodostępne komputery z oprogramowaniem wszystkich obliczeń wyników wraz z oceną błędu, opracowane symulacje ćwiczeń wymuszają wykonywanie poszczególnych obliczeń etapami np. po obliczeniu poprawnych wartości sum, zweryfikowanych przez komputer, można przystąpić do obliczania parametrów prostej i ich oceny statystycznej. Każde obliczenie jest weryfikowane przez komputer. Wpisanie wartości błędnej skutkuje wyświetleniem odpowiedniego komunikatu i koniecznością poprawy obliczeń. Wpisanie poprawnej wartości umożliwia wykonywanie dalszej części ćwiczenia. Ćwiczenia zostały zweryfikowane przez cały zespół pracowników Katedry Chemii Fizycznej, za co autorzy składają podziękowanie. W niniejszym wydaniu skryptu ograniczono się do niezbędnego do wykonania ćwiczenia wprowadzenia. Materiał teoretyczny jest w większości zawarty w podręczniku: Farmacja Fizyczna (Hermann T. W., red.) Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1999. 
Oddając skrypt w użytkowanie autorzy spodziewają się uwag płynących od wykonujących ćwiczenia, umożliwiających tworzenie doskonalszych form niniejszego opracowania.