Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej

Redakcja: Maria Rybczyńska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2002
Wydanie: I
Ilość stron: 188
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-75-7

Przedmowa

Odkrycie w ubiegłym stuleciu przez J.D. Watsona i F.H.C. Cricka składu i struktury materiału genetycznego - DNA, zapoczątkowało rozwój badań nad zachowaniem, przekazywaniem i ekspresją informacji genetycznej na poziomie molekularnym. Makrocząsteczki oraz ich regulacja, DNA, RNA i białek, procesy replikacji, transkrypcji i translacji badane z zastosowaniem najnowszych technologii są przedmiotem biologii molekularnej. Intensywny rozwój badań nad poznaniem sekwencji nukleotydowej DNA genomu człowieka ma szczególne znaczenie w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie i zakaźnych, w onkologii i transplantologii oraz terapii genowej. Możliwość wprowadzenia do komórek bakterii lub drożdży obcych genów, a także ich form zmodyfikowanych, pozwala na produkcję leków i szczepionek.
Zapoznanie studenta analityki medycznej z najnowszymi technikami stosowanymi w biologii molekularnej oraz samodzielne wykonanie ćwiczeń z zakresu izolacji i sekwencjonowania DNA oraz wykazania obecności w DNA mutacji, jak również opanowanie podstawowych technik izolacji i charakterystyki poszczególnych białek jest celem, który pragnęli zrealizować Autorzy skryptu pt. "Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej".

Maria Rybczyńska