Podstawy neonatologii

Redakcja: Janusz Gadzinowski, Marta Szymankiewicz
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2002
Wydanie: I
Ilość stron: 188
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-31-5

Przedmowa

Neonatologia, nauka o anatomii, fizjologii i patofizjologii okresu noworodkowego stanowi przedmiot nauczania studentów wydziałów lekarskich wszystkich Akademii Medycznych w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny, w której postęp dokonuje się w sposób niezwykle intensywny. Stosunkowo niedawno na polskim rynku wydawniczym pojawiły się pierwsze podręczniki z zakresu neonatologii, przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i neonatologii. Do chwili obecnej nauczanie tego przedmiotu wśród studentów prowadzone było jedynie w oparciu o podręczniki pediatrii sprzed kilkunastu lat. Wobec szybkiego i istotnego postępu w neonatologii, istniała konieczność stworzenia opracowania przeznaczonego specjalnie dla studentów. Temu celowi ma służyć ten skrypt, w którym staraliśmy się przybliżyć najistotniejsze zagadnienia dotyczące okresu noworodkowego. Czytelnik znajdzie tu syntetyczne omówienie zasad opieki perinatalnej w naszym kraju, opis adaptacji noworodka do życia, pozna zasady badania i usprawniania rehabilitacyjnego noworodków, a także zapozna się z usystematyzowanymi, najczęściej spotykanymi jednostkami chorobowymi spotykanymi u noworodków. Autorami poszczególnych rozdziałów skryptu są neonatolodzy z Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu oraz specjaliści z innych dziedzin z jednostek współpracujących (Katedra i Klinika Okulistyki, Katedra Genetyki, Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii). Wielodyscyplinarne podejście do problemów okresu noworodkowego ma na celu uświadomienie studentom złożoności i wyjątkowego charakteru tej dziedziny medycyny.
Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu neonatologii zdobyta na podstawie niniejszego skryptu pozwoli przyszłym lekarzom sprawnie i fachowo ocenić stan zdrowia i zidentyfikować ewentualny stan zagrożenia u swoich najmniejszych pacjentów.

Janusz Gadzinowski
Marta Szymankiewicz