Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane

Redakcja: Tomasz Maksymiuk, Leszek Bartkowiak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2002
Wydanie: I
Ilość stron: 242
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-51-X
Waga: 408 g
Cena:
25.20 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Przedmowa

Prezentowana tu monografia stanowi w części zbiór prac powstałych wcześniej w związku z rozmaitymi projektami badawczymi autorów. Niektóre z nich wygłoszone były na Sympozjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Przykładem jest seria artykułów na temat elementów stanu zdrowia osób 40-Ietnich, odzwierciedlających przygotowanie zespołu badawczego do realizacji takiego zamierzenia. Stąd też pewna, trudna do uniknięcia, niejednolitość chronologiczna tych prac. Pozostałe opracowania powstały najczęściej w okresie poprzedzającym oddanie manuskryptu do druku. Uzyskały one akceptację naukową kierownictwa Katedry Medycyny Społecznej AM w Poznaniu. Większość z nich powstała w latach 1995-2002.
Ideą redaktorów było udostępnienie Czytelnikowi pewnych wybranych koncepcji, przesłanek czy ujęć z gruntu zdrowia publicznego, związanych ze stanem zdrowia społeczności i jego uwarunkowaniami, zarówno z punktu widzenia ?akademickiego", jak i w kontekście szeroko pojętej polityki zdrowotnej. Naturalnie, zaprezentowane prace traktują tylko o pewnych, wybranych obszarach tej rozległej tematyki i nie mogąjej wypełnić ani wyczerpać.
Pierwszy zamysł przygotowania tej publikacji wyszedł, od niżej podpisanych, wiosną 2001 roku, jeszcze za życia zmarłego wkrótce potem Profesora Eugeniusza Piotra Wąsiewicza, ówczesnego kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego i dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i zyskał Jego akceptację. Niestety, praktyczna realizacja tego zamierzenia musiała się odbyć już bez Jego udziału. Opracowanie to stanowi więc także w jakimś stopniu spełnienie myśli podjętej wspólnie.
Jeśli Czytelnik skorzysta choć z niektórych przedstawionych tu myśli, koncepcji, czy danych, będzie to spełnieniem naszych oczekiwań.

Redaktorzy