Moja wojna. Od Warty do Padu

Autorzy: Olech Szczepski
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2003
Wydanie: I
Ilość stron: 288
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-26-9
Waga: 533 g

Z przedmowy

(...) Profesor Szczepski opublikował około 200 prac naukowych. Z wielu jego odznaczeń zagranicznych i polskich wymienić należy: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także odznaczenie szczególne, nadawane przez dzieci: Order Uśmiechu. Był też doktorem honoris causa macierzystej uczelni. Krótko przed ostatnią chorobą, w rozmowie ze mną, swoim kuzynem, Olech Szczepski wspominał o przygotowywaniu do druku dziennika, prowadzonego w czasie II wojny światowej. Rękopis zdążył jeszcze oddać do przepisania na maszynie i nanieść na tekście poprawki. Niestety śmierć 24 czerwca 1980 roku uniemożliwiła dokończenie przedsięwzięcia. Mimo usilnych, długoletnich starań, nie udało mi się dotrzeć do tekstu dziennika. (...)
Dzięki przychylności Pana Profesora Krawczyńskiego, w styczniu 2001 roku mogłem otrzymać zachowaną w Poznaniu kserokopię wspomnień, za co dziękuję najserdeczniej. Przepisane przeze mnie i uzupełnione mapami wspomnienia Prof. Olecha Szczepskiego pod tytułem "Moja wojna. Od Warty do Padu", skierowałem do druku z myślą udostępnienia ich moim dzieciom i wnukom. Niech opisy przeżyć wojennych i przemyślenia mego znakomitego Kuzyna będą dla nich oraz innych przedstawicieli ich pokolenia przykładem poświęcenia jednego z synów narodu polskiego w trudnych chwilach Ojczyzny.

Antoni Żurkowski