Kasy chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość

Redakcja: Michał Musielak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2003
Wydanie: I
Ilość stron: 166
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88-732-56-0

Przedmowa (fragment)

(...) Celem naszej publikacji jest ukazanie kas chorych w Wielkopolsce w XX wieku, tak od strony organizacyjno-ekonomicznej, jak i działalności leczniczo-profilaktycznej. Rzecz jasna, nie są to pełne dzieje tej instytucji na terenie Wielkopolski. Niewątpliwie osobnych badań wymaga rekonstrukcja działalności niemieckich kas chorych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, do końca zaboru pruskiego w 1918 r., a także w okresie okupacji hitlerowskiej. Również ostatni okres funkcjonowania Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych nie został głęboko przeanalizowany, tak z powodu braku dostępu do materiałów i zainteresowania władz WRKCh naszym przedsięwzięciem, jak i przede wszystkim krótkim dystansem wobec badanego procesu. W istocie przekształcenie autonomicznej WRKCh w oddział Narodowego Funduszu Zdrowia dzieje się in stalu nascendi, i tak do końca nie można być pewnym - jaki ostatecznie będzie kształt tej transformacji. Stąd artykuły w drugiej części książki mają charakter bardziej opisowy aniżeli analityczny.
Bardziej udokumentowane od strony archiwalnej są opracowania pierwszej części, odnoszące się do działalności kas chorych w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. Wiąże się to zresztą z tym, iż wśród współautorów tomu są znawcy tej problematyki, którzy już na ten temat wcześniej pisali. Należy zauważyć, iż zainteresowanie problematyką kas chorych w Wielkopolsce sięga lat sześćdziesiątych. Najpierw Mieczysław Stański i Stanisław Warkoczewski ukazali system ubezpieczeń zdrowotnych w perspektywie społecznej. Dopiero
jednak w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w ramach zainteresowań lecznictwem ubezpieczeniowym i polityką zdrowotną w II Rzeczypospolitej, obserwujemy rozwój badań nad kasami chorych w Wielkopolsce. Warto tutaj wymienić opracowania Ireneusza Kowalskiego i Macieja Warszawskiego , a także Marii Babnis. Nie oznacza to jednak, że temat został wyczerpany. Jak dowodzą artykuły zebrane w naszej książce są jeszcze obszary funkcjonowania kas chorych w Wielkopolsce, które wymagają dalszych badań. Takimi problemami wartymi zainteresowania są, na przykład - działalność oddziałów wielkopolskich kas branżowych, zwłaszcza kolejarskich, które wspierane przez PKP i Ministerstwo Komunikacji funkcjonowały doskonale, czy wpływ różnych ugrupowań politycznych w Wielkopolsce na działalność kas, tak w okresie międzywojennym, jak współcześnie.
Przedkładana książka jest, jak sądzę, dobrym punktem wyjścia do opracowania syntezy dziejów kas chorych na terenie Wielkopolski, od czasu zaboru pruskiego po współczesne formy ruchu kasowego.