Ćwiczenia z farmakokinetyki

Autorzy: Łucja Skibińska, Tadeusz W. Hermann
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2003
Wydanie: II
Ilość stron: 100
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88-732-22-6
Waga: 188 g
Cena:
15.75 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z przedmowy

Optymalizacja farmakoterapii ma na celu ustalenie takiego schematu dawkowania leku, aby osiągnąć maksymalny efekt terapeutyczny przy minimalnym działaniu niepożądanym. Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest znajomość procesów, którym lek ulega w organizmie, a mianowicie: procesu wchłaniania z miejsca podania, rozmieszczenia w ustroju oraz jego eliminacji zarówno na drodze metabolizmu, jak i innymi drogami. Wszystkie te procesy zachodzą z charakterystyczną dla danego leku szybkością. Farmakokinetyka jest dziedziną nauki zajmującą się opisem tych procesów zarówno w postaci odpowiednich równań matematycznych, pozwalających na śledzenie zmian stężenia leku w ustroju, jak i poprzez wyznaczenie właściwych dla danego procesu parametrów farmakokinetycznych.
Niniejszy skrypt ma na celu praktyczne zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami farmakokinetyki, a mianowicie farmakokinetyką: kompartmentową, bezmodelową oraz nieliniową, jak również ze znaczeniem jakie procesy farmakokinetyczne mają dla praktyki leczniczej. Skrypt przeznaczony jest dla studentów farmacji w ramach realizacji przedmiotu obligatoryjnego ?farmakokinetyką", jak również dla studentów analityki medycznej na zajęciach fakultatywnych z tego przedmiotu. Autorzy proponują studentom ten podręcznik mając nadzieję, że poszerzy on ich wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, na temat losów leków w ustroju i ich znaczenia dla procesu terapeutycznego. 

Autorzy