Zarys pulmonologii z elementami alergologii

Redakcja: Halina Batura-Gabryel, Witold Młynarczyk
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2004
Wydanie: I
Ilość stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-82-X

Przedmowa

Pulmonologia jest dziedziną zajmującą się chorobami płuc oraz dolnych dróg oddechowych. 
Choć wyodrębniła się z interny początkowo jako ftyzjatria (zajmująca się problemami gruźlicy), ukształtowała swój obecny charakter w ostatnich dziesięcioleciach w związku z ogromnym postępem wiedzy wraz ze zmieniającym się charakterem schorzeń układu oddechowego. Wzrost liczby chorób układu oddechowego wiąże się z narastającym problemem zagrożeń cywilizacyjnych.
Wśród problemów pulmonologicznych, zajmujących najważniejsze miejsce w praktyce ambulatoryjnej, należy wymienić ostre choroby infekcyjne układu oddechowego: zapalenia oskrzeli i tchawicy, zapalenia płuc, a także chorobę przeziębieniową i inne infekcje wirusowe. Nie można pominąć chorób układu oddechowego rozwijających się na tle alergicznym.
Spośród schorzeń przewlekłych, szczególne miejsce zajmuje problematyka astmy oskrzelowej, z uwzględnieniem problemów edukacji pacjenta, a także przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z elementami zagadnień niewydolności oddechowej oraz tlenoterapii, prowadzonej także w warunkach domowych.
Niezmiernie ważnym problemem pulmonologicznym jest lawinowo wzrastająca liczba zachorowań na raka płuc.
Istotne wydaje się być wyczulenie na problematykę gruźlicy, także w kontekście infekcji HIV.
Nowym polem zainteresowania pulmonologii są zaburzenia oddychania podczas snu, a szczególnie zespół bezdechu sennego. Zagadnienie to, dość istotne ze względów medycznych i jednocześnie społecznych, jest przedstawiane w sposób kompleksowy, jako że nasza Klinika jest jednym z niewielu polskich ośrodków zajmujących się tym problemem. Nauczanie pulmonologii jest istotnym elementem wykształcenia lekarza ogólnego, gdyż około jedna czwarta porad ambulatoryjnych związana jest z chorobami układu oddechowego, choroby te są też znaczącą przyczyną absencji chorobowej w miejscu pracy. W związku ze ścisłymi powiązaniami czynności oddechowej przede wszystkim z czynnością układu krążenia, istotna jest integracja wiedzy pulmonologicznej z zagadnieniami kardiologicznymi.
Mamy nadzieję, że oddawany przez nas do rąk Czytelników Zarys pulmonologii z elementami alergologii stanie się przydatny w poznawaniu naszej dziedziny szczególnie dla tych, o których z myślą powstał: sttudentów medycyny odbywających kurs chorób płuc w ramach zajęć z chorób wewnętrznych, a także lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Dobór zagadnień i proponowanej rozległości tematycznej został uwzględniony z myślą o tych właśnie odbiorcach (...).

Autorzy