Wybrane zagadnienia z chemii medycznej. Część I - Podstawy teoretyczne

Redakcja: Maria Iskra
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2004
Wydanie: I
Ilość stron: 160
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-73-0

Skrypt przygotowany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Akademii medycznej w Poznaniu jest autorską propozycją tego zespołu dla realizacji przedmiotu Chemia medyczna i elementem unowocześnienia nauczania chemii na kierunku lekarskim i stomatologii. Zagadnienia przedstawione w skrypcie dotyczą podstaw chemii bionieorganicznej, bioorganicznej i fizycznej, niezbędnych dla poznania i zrozumienia procesów metabolicznych w dalszym etapie studiów medycznych. Wśród nauk podstawowych w strukturze studiów na kierunku lekarskim i stomatologii znajduje się chemia medyczna. Nowoczesne i atrakcyjne nauczanie tego przedmiotu powinno umożliwić studentom poznanie zależności między strukturą, właściwościami chemicznymi i funkcjami związków chemicznych o działaniu biologicznym. Wprowadzenie w chemię procesów życiowych i podstawy biochemii na poziomie odpowiadającym aktualnemu postępowi w naukach biologiczno-chemicznych powinno zapewnić studentom nabycie zdolności krytycznego myślenia oraz stosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem i chorobą (Standardy kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych. Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, 2001). W celu przybliżenia wybranych zagadnień chemii medycznej, przygotowany został niniejszy skrypt. W dwóch częściach przedstawia wybrane zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia laboratoryjne. Zestaw tematów w części I obejmuje aminokwasy, peptydy i białka, układy koloidowe ze szczególnym uwzględnieniem właściwości białek, lipidy proste i złożone, chemię substancji toksycznych, równowagę kwasowo-zasadową i gospodarkę wodno-elektro-litową, funkcje makro- i mikropierwiastków w układach biologicznych. Zagadnienia te stanowią podstawy teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych zawartych w części II skryptu i uzupełnienie tematyki prezentowanej na wykładach.