Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975-2005

Redakcja: Michał Musielak, Tomasz Opala
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 282
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 83-60187-06-1
Waga: 766 g
Cena:
23.31 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Jubileusz 30-lecia istnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu stał się dobrą okazją dla pracowników i studentów Wydziału do spojrzenia wstecz i przeprowadzenia podsumowania rozwoju Wydziału, który rozpoczął się od nauczania jednokierunkowego i doszedł do kształcenia na czterech kierunkach i kilku specjalnościach, a zarazem okazją do dokonania bilansu otwarcia, umożliwiającego w oparciu o dotychczasowe dokonania odważnie spojrzeć w przyszłość. Podsumowanie takie ma - jak sądzimy - jeszcze inną wartość. Daje szansę określić źródła naszych sukcesów, ale także pozwala wskazać i ocenić przyczyny porażek.
Księga ta jest wspólnym dziełem pracowników i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na jubileuszowy tom złożyły się bowiem tak artykuły zamówione bądź napisane przez redaktorów, jak i materiały nadesłane przez poszczególne katedry, zakłady i kliniki, a także studentów, którzy starają się ukazać różne pola swojej aktywności społecznej i naukowej. Wszystkim więc osobom, które odpowiedziały na naszą prośbę o przygotowanie informacji na temat działalności poszczególnych komórek - serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w zamieszczone w księdze teksty redaktorzy zasadniczo nie ingerowali, ograniczając się jedynie do poprawek natury technicznej, czasami stylistycznej. Są to więc materiały prezentujące różnorodne style i konwencje, pisane czasami w pierwszej osobie. Autorzy są wymienieni, jeśli teksty były podpisane, w innym wypadku zaznaczono źródło pozyskania materiału. Owa różnorodność, być może z punktu widzenia zasad redagowania publikacji zbiorowych nieco razi, sądzimy jednak, że takie ujęcie ma pewne walory ukazuje bowiem z jednej strony osiągnięcia i preferencje badawcze poszczególnych zespołów naukowo-dydaktycznych, z drugiej zaś - oddaje pluralizm oraz specyfikę naszego Wydziału, który przez to wyróżnia się zdecydowanie na tle pozostałych fakultetów naszej Alma Mater.
Życząc ciekawej lektury, wyrażamy nadzieję, iż stanie się ona inspiracją do dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Redaktorzy