85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu

Redakcja: Anita Magowska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 168
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-07-X
Waga: 300 g
Cena:
32.03 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Wprowadzenie

Jeśli chcemy zrozumieć genezę wielu wydarzeń i aktualnych uwarunkowań, musimy poznać historię, należy "sięgnąć do korzeni". Nie sposób zrozumieć ani tradycji, ani współczesności naszego Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu, bez dostatecznej wiedzy o Profesorach, którzy przyczynili się do Jego utworzenia.
Jubileusz 85-lecia Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu i 25-lecia Oddziału Analityki Medycznej jest więc okazją do przypomnienia najważniejszych faktów z Jego dziejów, a tym samym do przedstawienia największych dokonań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
Niniejsza Księga Pamiątkowa obfituje w osobistości niezwykłe: wspaniałych profesorów, wybitnych naukowców, ofiarnych farmaceutów, wnikliwych obserwatorów rzeczywistości, potrafiących nawet po latach znakomicie odwzorować dawne czasy. Jest w tym gronie wielu Profesorów, których miałem zaszczyt osobiście spotkać i poznać w trakcie mojej nauki na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu, szczycę się również tym, iż wielu z Nich było moimi nauczycielami. Nie przypuszczałem, iż dostąpię po latach zaszczytu przygotowania wprowadzenia do Księgi opisującej historię naszego Wydziału.
Zamieszczone w Księdze materiały oraz wspomnieniasą nie tylko lekcją historii, ale także dobrym wprowadzeniem w minioną epokę, w trudny okres nauki ograniczanej przepisami, "zakazami" i "zezwoleniami".
Na kartach niniejszego dzieła występują charakterystyczne postacie Profesorów, którzy nadawali naszemu Wydziałowi właściwą rangę, ale także swoisty koloryt. Dawne niepowodzenia i kłopoty jawią się z perspektywy lat jako wydarzenia wręcz zabawne, surowi profesorowie i asystenci wyrastają na godnych najwyższego szacunku ludzi, dzięki którym zdobywano unikatową wiedzę farmaceutyczną i medyczną.
Nasza Księga Pamiątkowa powstawała w marcu i kwietniu 2005 r., kiedy wszyscy byliśmy przygnębieni chorobą, a potem śmiercią naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II i kiedy wybrano nowego Papieża Benedykta XVI. Głęboko wierzę, że owoce tamtych głębokich wzruszeń, przemyśleń i przemian będą również widoczne w farmacji, w naszej Uczelni i na naszym Wydziale Farmaceutycznym.
Na koniec niech mi wolno będzie wyrazić osobistą wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i wydania niniejszego dzieła. Dla starszych wiekiem Czytelników będzie ono znakomitą okazją do odświeżenia obrazu minionych lat, dla wielu księga ta stanie się symbolem trwałości związków przyjaźni i potrzeby odnowienia wzajemnych kontaktów, dla najmłodszych Koleżanek i Kolegów zawarte tu przesłania mogą stać się życiowym drogowskazem.

Zenon J. Kokot