Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej

Redakcja: Michał Musielak, Adam Czabański
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 192
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-88732-84-6

"Cechą rzeczywistości społecznej jest jej dynamiczna zmienność, zachodząca niekiedy w nie poddających się obserwacji sferach. Wzrost szybkości przemian kulturowo-cywilizacyjnych jaki daje się odczuć w ostatnich latach w Polsce, obok postępu społecznego mierzonego na przykład upodmiotowieniem jednostki (...), powoduje również wzrost zjawisk negatywnych. Źródłem tych wyraźnie obserwowanych dysfunkcji zazwyczaj jest chroniczny stan bezrobocia. (...) Z myślą o tych właśnie ludziach zagubionych, dotkniętych bolesnymi skutkami anomii, rozwija się system pomocy społecznej."
Niniejsza książka ukazuje z jednej strony historyczne i medyczne aspekty pomocy społecznej, z drugiej współczesne problemy i działania, przed jakimi stają oraz jakie podejmują instytucje wsparcia społecznego w Polsce. Praca ukazuje się "w czasie szczególnym, gdy przyjęta została nowa ustawa o pomocy społecznej, mająca usprawnić działania pracowników socjalnych (...). Poprzednia ustawa z listopada 1990 roku nie przystawała już do zmienionej rzeczywistości społecznej. Co więcej, czas powstania tej książki przypada na okres finalizowania wielkiego społeczno-polityczno-kulturowego przedsięwzięcia, czyli integracji Polski z Unią Europejską" (ze Wstępu M. Musielaka i A. Czabańskiego).
Recenzowana książka "stanowi ciekawą pozycję wydawniczą, bardzo przydatną teoretykom i praktykom pomocy społecznej oraz polityki społecznej"

(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Sikory)