Ćwiczenia z chemii ogólnej dla studentów kosmetologii

Autorzy: Jadwiga Mielcarek, Hanna Stefaniak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 68
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-17-7

Przedmowa

Niniejszy skrypt adresowany jest dla studentów nowego kierunku - kosmetologia - realizowanego na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu, od roku akademickiego 20005/2006. W pierwszym rozdziale omówiono zastosowanie podstawowego sprzętu laboratoryjnego, z którym studenci kosmetologii mogą spotkać się w przyszłej pracy zawodowej.
Następne rozdziały poświęcono takim zagadnieniom, jak: układy dyspersyjne, roztwory buforowe, procesy jonowe oraz sposoby pomiaru i określania odczynu roztworów. Tematy poszczególnych ćwiczeń uwzględniają zalecane treści programowe przedmiotu chemia ogólna, który jest przedmiotem podstawowym, niezbędnym dla zrozumienia przedmiotów ściśle związanych z zawodem kosmetologa. Jeden z rozdziałów dotyczy obliczeń chemicznych, które są niewątpliwie jedną z ważniejszych form nauczania chemii analitycznej, przyczyniają się bowiem do trwałego opanowania i pogłębiania wiadomości teoretycznych, koniecznych w celu właściwej interpretacji wielu procesów chemicznych. W skrypcie zawarte są opisy nie tylko ćwiczeń laboratoryjnych, lecz także pewne zagadnienia teoretyczne, pomocne w ich zrozumieniu. Jednak skrypt nie może stanowić jedynego źródła wiadomości, studenci powinni korzystać również z wykładów oraz seminariów. Ostatni rozdział dotyczy zasad bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi, z uwzględnieniem sposobów postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce w laboratorium chemicznym.

Autorzy