Postępy farmakoterapii – nowe leki przeciwdepresyjne

Redakcja: Elżbieta Nowakowska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2005
Wydanie: I
Ilość stron: 136
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-19-3

Przedmowa

Część druga książki "Postępy farmakoterapii - nowe leki przeciwdepresyjne" obejmuje tak ważne zagadnienia, jak perspektywy badań nad lekami przeciwdepresyjnymi i aktualne problemy metodologii związane z badaniami klinicznymi leków przeciwdepresyjnych.
Wiele uwagi poświecono również farmakologii i farmakokinetyce nowych leków stosowanych w psychiatrii, a szczególnie leków normotymicznych, czyli normalizujących zaburzenia nastroju. Stosowanie nowej nomenklatury dotyczącej leków przeciwdepresyjnych (leki normotymiczne) wskazuje na znaczny rozwój farmakologicznych metod leczenia w profilaktyce nawrotów chorób afektywnych, a w szczególności choroby afektywnej dwubiegunowej. Osobny rozdział poświęcono farmakogenetyce leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych; jest to bardzo ważne zagadnienie pozwalające zrozumieć różnice w reakcji na lek (fenotyp), z różnicami w strukturze genu (genotyp), które mają istotne znaczenie dla określenia genetycznych czynników prognostycznych, dotyczących klinicznego efektu działania leków i prawdopodobieństwa wystąpienia objawów ubocznych.
Pragnę podziękować współautorom książki - farmakologom i psychiatrom z wieloletnim stażem klinicznym za przesłane artykuły. (...)