Organizmy transgeniczne w farmacji i medycynie. Źródło środków terapeutycznych i model badawczy

Autorzy: Michał Cichocki, Wanda Baer-Dubowska
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2006
Wydanie: I
Ilość stron: 70
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-20-7

Przedmowa

W ciągu ostatnich lat, od kiedy został wprowadzony do programu studiów farmaceutycznych przedmiot biologia molekularna, wyniki systematycznie przeprowadzanych wśród studentów ankiet wskazywały, że największym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z bezpośrednim zastosowaniem technik molekularnych w farmacji i medycynie. Należą do nich zagadnienia transgenezy.
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym zainteresowaniom i opracować niniejszą monografię, w której omówiono definicje i podstawowe zagadnienia dotyczące transgenezy, obecnie stosowane metody otrzymywania organizmów modyfikowanych genetycznie, z uwzględnieniem i podkreśleniem różnic w podejściu metodycznym transgenezy organizmów należących do różnych grup systematycznych (rośliny, owady, ssaki), jak również różnic międzygatunkowych. Omówiono też najważniejsze trendy i kierunki zastosowań organizmów modyfikowanych genetycznie, poparte licznymi przykładami - od zastosowań czysto "gospodarczych", poprzez zastosowania w profilaktyce i terapii chorób, aż wreszcie zastosowanie wykorzystywane najwcześniej, czyli otrzymywanie transgenicznych modeli badawczych.
Tak szerokie ujęcie tematu transgenezy, poparte licznymi przykładami oraz pozycjami piśmiennictwa pozwalającego na rozszerzenie poszczególnych zagadnień, wyróżnia ten podręcznik wśród innych, dostępnych obecnie na rynku.
Mamy nadzieję, że lektura niniejszej książki będzie ciekawa i użyteczna nie tylko dla studentów farmacji, ale także dla innych czytelników, zainteresowanych zagadnieniami transgenezy.

Autorzy