Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w chirurgii

Redakcja: Michał Drews, Ryszard Marciniak
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2006
Wydanie: I
Ilość stron: 120
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-31-2

Recenzja (fragment)

Skrypt został napisany przez dość duży, bo składający się z 10 autorów zespół Kliniki i bloku operacyjnego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że autorzy w głównej mierze oparli się o swoje własne doświadczenie zdobyte podczas codziennej pracy z chorymi, poszerzając je o doświadczenia zespołu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach i salach operacyjnych oraz oczekiwania przyszłych czytelników wyniesione z ćwiczeń i seminariów prowadzonych ze studentami. (...)
Zawarty materiał, jego układ odpowiada w pełni programowi nauczania chirurgii ogólnej dla studentów Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznych. Jednakże większość z opisanych zagadnień, przede wszystkim dotyczących czynności pielęgnacyjnych, trudno znaleźć w takiej formie we współczesnych opracowaniach chirurgicznych. I w tym zakresie stanowi cenne uzupełnienie obecnie dostępnego piśmiennictwa chirurgicznego, niezbędnego w procesie kształcenia studentów medycyny.
Należy zgodzić się z Autorami skryptu, że nie sposób przedstawić wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych. Jednakże te, które zostały omówione uważam za w pełni wystarczające i bardzo ważne z powodów merytorycznych. Poznanie podstaw teoretycznych wykonywania wielu czynności pielęgniarskich zaowocuje w przyszłej pracy absolwentów na stażach podyplomowych i w codziennej pracy zawodowej, chociażby w praktykach lekarzy rodzinnych. Natomiast przybliżenie tematyki opieki przed- i pooperacyjnej, zasad postępowania w bloku operacyjnym, chirurgicznego leczenia ran oraz ich szycia ułatwi studentom pełniejsze zrozumienie oglądanych zabiegów operacyjnych oraz bardziej aktywne uczestnictwo w zabiegach operacyjnych w charakterze asysty. (...)
Myślę, że skrypt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, w sposób znaczący wzbogaca, a w niektórych częściach wprowadza elementy nowatorskie, przyczyniając się do pełniejszego wykształcenia przyszłych lekarzy. Jestem przekonany, że spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem przez studentów Wydziałów Lekarskich, jak również słuchaczy kierunków pielęgniarskich na Wydziałach Nauki o Zdrowiu. (...)

Prof. dr hab. Ireneusz Wojciech Krasnodębski