Zarys pielęgniarstwa pediatrycznego

Autorzy: Zofia Dróżdż-Gessner
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2006
Wydanie: I
Ilość stron: 244
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-48-7

Wstęp

(...) Skrypt "Zarys pielęgniarstwa pediatrycznego" zawiera informacje z zakresu chorób występujących w populacji pediatrycznej z punktu widzenia pielęgniarki pediatrycznej. Każde ze schorzeń opracowane jest kompleksowo, a mianowicie przedstawiona jest etiologia i patofizjologia danego schorzenia, objawy choroby, metody diagnostyczne, a następnie leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarki w procesie leczenia. Ta ostatnia, najbardziej rozbudowana część, zawiera opis zalecanych czynności pielęgnacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych oraz innych działań wykonywanych przez pielęgniarkę. Przy omówieniu każdej z chorób podane są również informacje o możliwych powikłaniach jakie mogą wystąpić.
Niniejszy skrypt pozwoli studentom pielęgniarstwa i położnictwa na przygotowanie się do zajęć w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, jak również będzie pomocą w przygotowaniu się do egzaminu z tego przedmiotu. Skrypt ten może być również pomocny dla nauczycieli akademic
kich w procesie przygotowania zajęć z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego dla studentów na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa. 
Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym opracowaniu pozwolą czytelnikowi znaleźć optymalne rozwiązania problemów z jakimi spotyka się pielęgniarka opiekująca się chorym dzieckiem.
Zdaję sobie sprawę, że skrypt ten nie jest w stanie dostarczyć odpowiedzi na wszystkie pytania i nie wyczerpuje wszystkich problemów, oraz że zawarte w nim informacje podane są skrótowo. Stąd zatem jego tytuł "Zarys pielęgniarstwa pediatrycznego". 
Życzę, aby wiadomości zawarte w tym opracowaniu ułatwiały adeptom pielęgniarstwa opanowywanie wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego, aby pozwoliły im na rozwinięcie umiejętności w rozwiązywaniu niektórych z problemów z jakimi spotyka się pielęgniarka w populacji pediatrycznej, i aby przyczyniły się do lepszego poznania tajników pielęgniarstwa pediatrycznego. Życzę również, aby dla wielu z adeptów pielęgniarstwa pielęgniarstwo pediatryczne stało się pasją życiową, podobnie jak to stało się w moim przypadku, oraz aby praca z dziećmi chorymi, w procesie przywracania im zdrowia, dawała tym pielęgniarkom wiele radości i satysfakcji zawodowej.

Zofia E. Dróżdż-Gessner