Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii

Redakcja: Zdzisław Kruszyński
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2006
Wydanie: II, poprawione i uzupełnione
Ilość stron: 284
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 83-60187-33-9

Od Redaktora

Anestezjologia i intensywna terapia należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się specjalności medycznych. Postępy na polu farmakologii, patofizjologii oraz techniki medycznej, a także zmiany standardów postępowania w wielu stanach zagrożenia życia wymusiły potrzebę napisania nowego podręcznika dla studentów. Mam nadzieję, że podręcznik ten okaże się pomocny w nauczaniu również innych, nie tylko zabiegowych specjalności.
Każdy podręcznik jest mniej lub bardziej udanym kompromisem; zadaniem redaktora był trudny wybór najistotniejszych problemów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, które dałyby się pomieścić w książce o rozsądnej, nie odstraszającej czytelnika objętości. Krytyki mogę spodziewać się przede wszystkim ze strony lekarzy specjalizujących się w anestezjologii, którzy po podręcznik sięgną w celu odświeżenia i usystematyzowania wiadomości (skuszeni również znanymi nazwiskami autorów). Chciałbym podkreślić, że chociaż współautorami są wybitni anestezjolodzy-praktycy, książka nie jest podręcznikiem anestezjologii klinicznej, ponieważ przy ograniczonej objętości takim podręcznikiem być nie może! Jestem jednak nieskromnie przekonany, że w wielu rozdziałach nawet koledzy specjaliści znajdą najnowszą, klinicznie użyteczną wiedzę.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim współautorom, że w tym tak trudnym dla naszej specjalności okresie znaleźli motywację i czas dla tego całkowicie społecznego przedsięwzięcia.

Zdzisław Kruszyński