Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii

Redakcja: Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Dorota Pisarczyk-Wiza, Dariusz Naskręt
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Ilość stron: 256
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-60187-83-8
Waga: 476 g

Słowo wstępne

Podręcznik, który oddajemy Państwu do rąk stanowi syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu chorób wewnętrznych. Praca personelu pomocniczego jest niezwykle ważnym elementem opieki medycznej nad chorym internistycznym. Znajomość i dostęp do wiedzy zawartej w tym podręczniku ma ułatwić w przyszłości i uczynić bardziej racjonalną pracę z osobą chorą.
Współczesne pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci zaangażowani są nie tylko w wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ale także aktywnie uczestniczą w procesie terapeutycznym. Monitorują oni bowiem pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz uczą osoby ze schorzeniami przewlekłymi życia z chorobą.
Ich wiedza i doświadczenie stanowią w dużej mierze o jakości pracy oddziałów internistycznych.
Autorzy podręcznika chcieliby, aby ta książka niosła Państwu potrzebną pomoc w codziennej pracy i była podręcznym kompendium wiedzy medycznej.
Podręcznik powstał dzięki inicjatywie lekarzy prowadzących zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i medycyny ratunkowej z zakresu chorób wewnętrznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces jego powstawania, a zwłaszcza paniom pielęgniarkom, Małgorzacie Nowickiej oraz Elżbiecie Drozd, za uwagi merytoryczne oraz słowa zachęty i krytyki wyrażane w trakcie przygotowywania tego podręcznika.

Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka
Dr hab. med. Dorota Zozulińska