Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka

Redakcja: Grażyna Bartkowiak
Publikacja dostępna w sprzedaży w wersji drukowanej
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Ilość stron: 148
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-003-6
Waga: 250 g
Cena:
37.80 PLN
(zawiera podatek VAT)

DO KOSZYKA
lub kup bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży
Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, poziom D1, pokój D131 (kliknij, aby zobaczyć mapkę)

Z przedmowy

Przemiany w obszarze kulturowym i szeroko rozumianym społecznym, gospodarczym i technicznym, typowe dla współczesnego świata, nie ułatwiają nam przyjęcia zdrowego stylu życia. Mimo, że jak wydawać by się mogło powstało już dużo publikacji i działań (np. w formie konkretnych programów promujących zdrowy tryb życia) istnieje wiele kontrowersji wokół zachowań zdrowotnych człowieka. Kontrowersje te dotyczą zarówno idiograficznej i nomotetycznej sfery rozumienia tego, co należy rozumieć pod pojęciem "zachowania zdrowotne", jak należy je klasyfikować i jakie relacje występują między poszczególnymi jego elementami, ale również sfery aplikacyjnej, czyli tego, jakie zachowania należy przyjąć za sprzyjające zdrowiu, dobremu samopoczuciu człowieka, wspierające jego rozwój, a jakie są zachowaniami niesprzyjającymi kształtowaniu właściwego stosunku człowieka do jego zdrowia, zadowolenia z życia, w zróżnicowanych perspektywach odniesienia?
(...) Niniejsza publikacja stanowi kolejną refleksję naukową nad problematyką zachowań zdrowotnych, choć ze względu na złożoność zagadnienia nie rości sobie pretensji do pełnego udzielenia odpowiedzi na postawione pytania (np. ze względu na fakt, że człowiek w sferze zdrowia nie zawsze podejmuje decyzje logiczne i racjonalne, a posiadana wiedza nie zawsze pełni funkcję regulacyjną).
(...) Pośrednim celem niniejszej publikacji jest także promowanie zachowań prozdrowotnych wśród ludzi starszych. Zagadnieniu temu poświęcony jest artykuł Joanny Rosołowskiej ?Promocja zdrowia w okresie starości?. Autorka wskazuje w nim na możliwości, a także zasadność działań z zakresu promocji zdrowia adresowanych do seniorów, traktując troskę o zapewnienie ludziom starzejącym się godnego, aktywnego życia, jako obowiązek każdego społeczeństwa.

Grażyna Bartkowiak