Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego

Redakcja: Jan Żeromski
Nakład drukowany wyczerpany
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Ilość stron: 244
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7597-010-4

Z przedmowy

Jest to druga publikacja z immunologii dla studentów Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, ale o zupełnie innym zakresie. Poprzednia ("Metody Immunologiczne") miała charakter skryptu i obejmowała podstawowe techniki immunologiczne opisane w sposób umożliwiający ich wykonanie.
Obecnie jest to podręcznik składający się z dwóch części. Pierwsza - "Immunologia praktyczna" mająca pomóc przyszłemu lekarzowi w doborze testów immunodiagnostycznych użytecznych w ustaleniu rozpoznania chorób o podłożu immunologicznym. Część druga - "Immunologia kliniczna" obejmuje 13 rozdziałów dostosowanych do takiej samej liczby ćwiczeń. Rozdziały te mają przede wszystkim służyć zrozumieniu mechanizmów immunologicznych warunkujących obraz kliniczny i przebieg poszczególnych jednostek chorobowych. Zostały one przygotowane w większości przez nauczycieli akademickich prowadzących te zajęcia ze studentami. Istnieją różnice pomiędzy rozdziałami w zakresie objętości, układu tekstu, akcentów, będące odbiciem indywidualnych preferencji i zainteresowań autorów. Tym niemniej, każdy rozdział dostarcza informacji w pełni wystarczających do przygotowania się studenta do udziału w zajęciach.
Celem jaki przyświecał nam w napisaniu tego dzieła była chęć ułatwienia studentowi medycyny zrozumienia mechanizmów immunologicznych w zjawiskach patologii człowieka.
Współczesna immunologia jest wiedzą trudną, złożoną i stale rozwijającą się. O jej ważności w medycynie nie potrzeba nikogo przekonywać. Jest bowiem obecna niemal w każdej specjalności klinicznej. Z drugiej strony, studenci nieraz skarżyli się, że nie rozumieją immunologii, że zajęcia są mało ciekawe.
Wychodząc naprzeciw tym postulatom przygotowaliśmy podręcznik jako materiał źródłowy, o objętości ponad 240 stron, zawierający liczne ryciny, skorowidz haseł, który winien nie tylko pomóc zrozumieć wiele zawiłych zagadnień immunologicznych, ale również służyć lekarzowi po podjęciu pracy zawodowej.
Oczekujemy zatem i będziemy wymagać od studentów znajomości podstawowych danych, zawartych w tej publikacji, na wszystkich zajęciach o obowiązkowej obecności.
Czas ćwiczeń ma być bowiem przeznaczony nie na powtórkę wiadomości z książki, ale na demonstrację określonych metod czy przypadków klinicznych.
Mamy nadzieję, że ta nowa pozycja wydawnicza Uczelni przyczyni się nie tylko do lepszej znajomości i zrozumienia immunologii, ale może także do fascynacji tą niezwykle ciekawą, wciąż rozwijającą się, interdyscyplinarną dziedziną wiedzy medycznej.

Jan Żeromski