Publikacje naukowo-dydaktyczne, podręczniki, monografie