Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości

Redakcja: Krzysztof Prętki

Rok wydania: 2020
Wydanie: I
Format: B5
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7597-267-2
Waga: 454
Liczba stron: 302
60,48 zł
Ze wstępu

Monografia jest zwieńczeniem międzynarodowej współpracy naukowej pracowników: Katedry Nauk Społecznych UMP, Katedry Profilaktyki Zdrowotnej UMP, Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMP, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
W monografii dokonano analizy stanu zdrowia społeczeństwa II Rzeczypospolitej w pierwszych latach Niepodległości i zmagań państwa z epidemiami chorób zakaźnych w latach 1918–1921 oraz walki z gruźlicą w XIX, XX i XXI wieku. Scharakteryzowano także znaczenie myśli społeczno-politycznej Edwarda Abramowskiego dla idei spółdzielni zdrowia w II Rzeczypospolitej.
Przedmiotem analizy uczyniono też problematykę polityki zdrowotnej opartej na danych naukowych oraz kwestie badania satysfakcji pacjentów jako miernika jakości usług medycznych w oddziale psychiatrycznym.
Postawiono sobie za cel analizę wybranych kontekstów społeczno-kulturowych reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, przedstawienie ewolucji kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług stomatologicznych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych i NFZ na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999–2009, a także zmian w potencjale opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2004–2010.
Pochylono się nad dziejami Izby Lekarskiej Lubelskiej w latach 1923–2009 oraz charakterystyką „Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego” jako przykładu prasy środowiska pielęgniarek i położnych. Zwrócono uwagę na znaczenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a także kwestię przemian podstaw prawnych odpowiedzialności zawodowej lekarzy w Polsce.
Poddano ocenie działalność Fundacji Rockefellera i jej rolę w reformowaniu edukacji medycznej, badań i opieki zdrowotnej w USA i na świecie w pierwszej połowie XX wieku. Przeanalizowano politykę zdrowotną w Polsce i w Niemczech, funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach oraz opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniem identyfikacji płciowej.
Dziękując Autorkom i Autorom za to, że zechcieli przygotować teksty na temat różnych aspektów polityki zdrowotnej w Polsce i na świecie, mam nadzieję, że lektura niniejszej monografii naukowej zachęci Szanownych Czytelników do dalszych studiów i badań nad tą jakże interesującą problematyką.

Krzysztof Prętki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk