Out of print

Wyzwania współczesnej protetyki słuchu. Tom 6, Vol. 6

Paperback: Softcover
Z przedmowy

Szósty tom serii „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” zawiera kilkanaście prac dotyczących poszukiwania i promowania nowych, alternatywnych metod diagnozowania, terapii i rehabilitacji układu słuchowego. Ponieważ wzrasta liczba osób z zaburzeniami narządu słuchu, należy prowadzić ciągłe badania naukowe, analizować nowe trendy technologiczne z zakresu protetyki słuchu oraz dokonywać interdyscyplinarnej oceny problemu.

[...] Prace zebrane w niniejszym tomie monografii z serii pt. „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu” pokazują potrzebę współpracy i wymiany doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin nauki w celu kompleksowej opieki nad osobami niedosłyszącymi, jednocześnie prezentując istotę wielowymiarowego podejścia do zagadnień nowoczesnej protetyki słuchu.

Dorota Hojan-Jezierska

The site uses cookies to provide services in accordance with Privacy Policy. You can set your own conditions for storing or accessing cookies in your browser.

Cart