Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że posiedzenie Senackiej Komisji ds. Wydawnictw odbędzie się 15 lutego 2018 roku o godzinie 12.00 w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70 (Collegium Stomatologicum).

Kierownik Wydawnictwa Naukowego UMP

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2018 można składać osobiście w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70 lub elektronicznie na adres wydawnictwo@ump.edu.pl – do 20 stycznia 2018 roku (wzór wniosku wydawniczego w zakładce: Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy prac, które były w Planie wydawniczym na rok 2017, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie wniosku o przeniesienie publikacji do Planu wydawniczego na rok 2018 (wzór wniosku w zakładce: Komisja Senacka).

Komisja rozpatruje wnioski dotyczące druku:
– publikacji dydaktycznych (podręczniki, skrypty),
– rozpraw habilitacyjnych,
– prac naukowych (monografie),
– materiałów konferencyjnych, jubileuszowych i innych.

Od 1 grudnia 2017 roku Punkt Sprzedaży Wydawnictw został przeniesiony.
Obecnie znajduje się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, wejście od ul. Rokietnickiej.

Ostatnio wydane

Zapowiedzi wydawnicze