Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że termin składania wniosków do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2019 został przesunięty na dzień 31 stycznia 2019 roku.

Z poważaniem
Grażyna Dromirecka
Kierownik
Wydawnictwa Naukowego UMP


Wnioski można składać w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, ul. Bukowska 70 lub elektronicznie na adres wydawnictwo@ump.edu.pl (wzór Wniosku wydawniczego w zakładce Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy prac, które były ujęte w Planie wydawniczym na rok 2018, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie Wniosku o przeniesienie do Planu wydawniczego na rok 2019 (wzór wniosku w zakładce Komisja Senacka).

Ostatnio wydane

Zapowiedzi wydawnicze